Kolektivno osiguranje od nezgode sa sistematskim pregledom

83025 
 

U Merkur osiguranju moguće je zaključiti osiguranje od nezgode sa sistematskim pregledom u tri različite varijante. Ugovaranje osiguranja od nezgode sa sistematskim pregledom moguće je i za pojedinca i za kolektiv uz godišnji način plaćanja.
Osiguranje od nezgode podrazumijeva isplatu pripadajućih naknada za slučaj smrti usljed nezgode, slučaj smrti usljed bolesti, slučaj djelimične ili trajne invalidnosti te za slučaj potpune invalidnosti. 
Jedino u Merkur osiguranju, za slučaj invalidnosti predviđene su progresivne isplate naknade u zavisnosti od utvrđenog procenta invalidnosti, što znači, da zavisno od utvrđenog stepena invalidnosti iznos naknade iznad određenog limita se obračunava dvostruko, trostruko ili četverostruko.
Sistematski pregledi se mogu obaviti u zdravstvenim ustanovama koje imaju zaključene ugovore o saradnji sa Merkur osiguranjem, a spisak istih je naveden u dijelu Servis/Mreža ugovrnih poliklinika.

Sve što radimo danas je za bolje sutra, stoga omogućite sebi i svojoj porodici osiguranje na vrijeme.


 
Kolektivno osiguranje od nezgode sa sistematskim pregledom ponuđeno je u varijantama navedenim u nastavku:

VARIJANTA  A
  • Internu ambulantu (fizikalni pregled srca, pluća, stomaka i ekstremiteta; fizikalni pregled kičmenog stuba, otoskopski pregled zvukovoda; zaključno mišljenje, razgovor i davanje preporuka za eventualno liječenje)
  • Kardiološku ambulantu sa EKG nalazom
  • Pulmološku ambulantu sa spirometrijo
  • Dijagnostičku laboratoriju 
VARIJANTA  B  
  • Pokrića koja su sadžana u Varijanti A 
  • Ultrazvučni kabinet (ultrazvuk jetre, žuči, slezene, pankreasa, bubrega, štitne žlijezde, ultrazvuk prostate kod muškaraca)
  • Proširenu dijagnostičku laboratoriju 
VARIJANTA C
  • Pokrića koja su sadžana u Varijanti B
  • Ispitivanje srčanog rizika (procjena rizika za nastanak infarkta srca);
  • Gastroenterološku ambulantu 
 
Ako želite saznati više informacija o ovom proizvodu možete poslat upit nekom od naših prodajnih partnera ili na mail adresu prodaja@merkur.ba ili nas pozovite na besplatni info telefon 080 02 02 25.
 
 
Besplatni info telefon 080 02 02 25
 
Linkovi uz temu