Početna stranica
Nalazite se: 
 

Uplata premije osiguranja

Kako uplatiti premiju osiguranja?

U slučaju plaćanja trajnim nalogom ili administrativnom zabranom, administrativni dodatak od 0,72€ se ne naplaćuje, bez obzira na izabrani broj premijskih rata. Za plaćanje trajnim nalogom potrebno je da otvorite isti u svojoj banci, dok obrazac administrativne zabrane popunjavate sa obračunskom službom svog poslodavca. Primjerak administrativne zabrane možete preuzeti na našoj stanici.

Napomena: Plaćanje bez provizije možete izvršiti samo u Sberbank BH d.d. na račun 1401051150000118 i to samo ako se plaćanje vrši u poslovnicama Sberbank u FBiH.  

Računi na koje možete uplatiti Vašu premiju životnog osiguranja u KM:

Fedracija BiH

Naziv Banke

Broj računa

Sparkasse bank d.d.   

1990490045082058      

 Sberbank BH d.d. Sarajevo       

     1401051150000118         

 

Republika Srpska

Naziv Banke

Broj računa

Nova Banka a.d. Banja Luka   

5550050218565120   

 

Računi na koje možete uplatiti Vašu premiju neživotnog osiguranja u KM:

 

Fedracija BiH

Naziv Banke

Broj računa

   Sparkasse Bank d.d.     

  1994990021102269     

   Sberbank BH d.d. Sarajevo    

       1401051150000215        

 

Republika Srpska

Naziv Banke

Broj računa

Nova Banka a.d. Banja Luka      

   5551000009361632      

 

Transakcijski računi za uplatu predujma i kamate po predujmu:

 

Fedracija BiH

Naziv Banke

Broj računa

UniCredit Bank d.d. Mostar   

3389002208491451   

 

Republika Srpska

Naziv Banke

Broj računa

UniCredit Bank a.d. Banja Luka   

5517902220430660   

 

 
 
Besplatni info telefon 080 02 02 25