Početna stranica
Nalazite se: 
 

Bankoosiguranje/CCM

Usljed izražene sve veće potrebe građana BiH, da prilikom sklapanja ugovora o korištenju bankarskih usluga, koriste kao vid zaštite polise osiguranja, Merkur BH osiguranje d.d. Sarajevo od januara 2013. godine u svojoj prodajnoj strukturi formira novi kanal distribucije pod nazivom - Kanal prodaje Bankoosiguranja i CCM. Bankoosiguranje je model poslovnog povezivanja bankarskog i osiguravateljnog sektora, koji već u zapadnoeuropskim zemljama ima veoma dugu tradiciju, a BiH je prisutan tek nekoliko godina.

Pojam bankoosiguranje podrazumjeva distribuciju posebno prilagođenih proizvoda osiguranja kroz prodajnu mrežu banaka.

U ovom modelu proizvod osiguranja ima ulogu kolaterala prilikom odobravanja kredita, što znači da u slučaju nastupa neke od nepredviđenih i neželjenih životnih situacija, obaveza isplate kredita u ima osiguranika, prelazi na Osiguravajuću kuću.

 
Kombinacija bankarskih i osiguravajućih proizvoda može da bude različita, a neke od najčešćih su:
 • Osiguranje korisnika kredita,
 • Osiguranje korisnika kartica,
 • Osiguranje korisnika štednje,
 • Osiguranje korisnika tekućih računa,
 • Osiguranje nekretnina kod hipotekarnih/ stambenih kredita
 • Klasični programi životnog osiguranja
 • Osiguranje od nezgode

Direktne prednosti korištenja proizvoda bankoosiguranja za osiguranika su:

 • sigurnost cjelokupne otplate kredita u slučaju nepredviđenih događaja,
 • finansijska sigurnost za porodicu
 • obaveza plaćanja mjesečnih anuiteta u slučaju bolesti ili nezaposlenosti osiguranika prelazi na Osiguravatelja.

Osim navedenog, sklapanje nekog od zajedničkih proizvoda putem naših banko partnera osiguraniku daje:

 • cjenovne pogodnosti 
 • fleksibilnost i efikasnost u realizaciji
 • pristup većem broju usluga na jednom mjestu 
 • savjetovanje klijenata i kreiranje proizvoda u skladu s njegovim potrebama 
 

Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati na:
Merkur BH Osiguranje d. d.
Kanal prodaje Bankoosiguranja i CCM
Fra Anđela Zvizdovića 1
Tel.: +387 33 943 649
Fax: +387 33 296 520

 
 
Besplatni info telefon 080 02 02 25