Početna stranica
Nalazite se: 
 

Riziko osiguranje života

Ehepaar 
 

Osiguranje života je pravovremena briga o budućnosti, obzirom da nam je ista nepredvidiva i neizvjesna. Rizici su sastavni dio našeg života, koji mogu da donesu neželjene i tragične događaje.

Potreba svakog od nas je osjećaj sigurnosti. Za razliku od klasične police životnog osiguranja, riziko osiguranje života će osigurati vrlo visoku finansijsku podršku našoj porodici i najmilijima u slučaju da nam se dogodi ono najgore. Policu riziko osiguranja života možete koristiti kao zalog, odnosno sredstvo obezbjeđenja naplate kredita od strane banke. 
U poređenju sa drugim klasičnim proizvodima životnog osiguranja, riziko osiguranje ima nižu premiju, nema štedni karakter i može se ugovoriti i na kraći period.

Uz riziko osiguranje životanudimo osiguranje od posljedica nezgode i to za slučajeve trajne invalidnosti, loma kosti, boravka u bolnici, troškova liječenja te osiguranje za slučaj izvršenih hirurških intervencija koje podrazumijeva isplatu fiksne osigurane sume zavisno od složenosti izvršene operacije (minimalno 300 € do maksimalno 3.000 €). Pored pokrića za osiguranika uključeno je i pokriće za dijete (djecu) osiguranika od napunjene 3. do napunjene 18. godine svog života sa 1/3 osigurane sume roditelja.

Sve što radimo danas je za bolje sutra, stoga omogućite sebi i svojoj porodici osiguranje na vrijeme.

 

 

Preporučujemo!
Ugovaranjem Paket plus programa pored osiguranja od posljedica nezgode i osiguranja izvršenih hirurških intervencija stičete Merkur osiguranje loyalty karticu, sa kojom ostvarujete pogodnosti:

  • popuste na kupovinu roba ili usluga kod naših loyalty partnera (fitness centri, poliklinike, hoteli, banje, prodavnice zdrave hrane, prodavnice sportske opreme,...)
  • medicinsku pomoć i pomoć u kući.

 

 

 

Ako želite saznati više informacija o ovom proizvodu možete poslat upit nekom od naših prodajnih partnera ili na mail adresu prodaja@merkur.ba ili nas pozovite na besplatni info telefon 080 02 02 25.

 
 
Besplatni info telefon 080 02 02 25
 
Linkovi uz temu