Početna stranica
Nalazite se: 
 

Pohvale, primjedbe, pritužbe i sugestije

83056 
 

Ukoliko ste zadovoljni sa našim radom - pohvalite nas, ukoliko niste - upozorite nas na stvari koje možemo unaprijediti.

Sve Vaše pohvale, primjedbe, pritužbe i sugestije predstavljaće za nas dragocjenu pomoć, te podstrek da napravimo korak dalje ka postizanju obostranog zadovoljstva.

Želimo naglasiti da će sve Vaše sugestije biti uzete u obzir prilikom kreiranja dalje poslovne politike Društva.

Vaše ime i prezime sa kontakt informacijama, te Vašim opažanjem našeg poslovanja i odnosa prema Vama kao našem osiguraniku možete poslati na mail adresu prituzbe.pohvale@merkur.ba.

U slučaju da imate pritužbu, pohvalu, primjedbu i sugestiju na naš rad, formular možete preuzeti klikom {Link opens in new window ''ovdje"}.

Isto tako, ukoliko niste zadovoljni odgovorom, možete se obratiti Ombudsmenu u osiguranju koji je nadležan u postupcima utvrđivanja kršenja  dobrih poslovnih običaja i osnovnih standarda struke osiguranja, te posredovanja radi mirnog rješavanja sporova.

Prigovor Ombudsmenu  se dostavlja na jednom od priloženih obrazaca:

Agencija za nadzor osiguranja Federacije BiH Ombudsmen u osiguranju - Link opens in new window obrazac prigovora 

Agencija za osiguranje Republike Srpske Ombudsmen u osiguranju - Link opens in new window obrazac prigovora.

Ombudsmen u osiguranju nije nadležan da ocjenjuje osnovanost odštetnih zahtjeva ili njihovu visinu, niti da odlučuje o predmetima za koje je već pokrenuta sudska parnica.

  
 
Besplatni info telefon 080 02 02 25