Početna stranica
Nalazite se: 
 

Program "Super ŠT-OS"

Osiguranje djece 
 

Program SUPER ŠT-OS je idealna kombinacija štednje i osiguranja od posljedica nezgode za djecu i omladinu. Omogućava značajnu sigurnost za djecu u 19. godini života, te istovremeno pridonosi ublažavanju mogućih posljedica nastalih usljed nezgode tokom trajanja osiguranja. Program predstavlja osnovicu za ulazak mladog čovjeka u samostalan život. Osiguranici su djeca do navršene 14.-te godine života.
Paket osiguranja, pored osiguranja za slučaj doživljenja uključuje i osiguranje od posljedica nezgode, za rizke troškova lijačenja, boravka u bolnici, trajne invalidnosti.....

Sve što radimo danas je za bolje sutra, stoga omogućite sebi i svojoj porodici osiguranje na vrijeme. 
 
Isplate za nastup osiguranog slučaja
 
Doživljenje
  • Po isteku osiguranja, u navršenoj 19. godini starosti osiguranika, isplaćuje se zagarantovana ugovorena osigurana suma i udio u dobiti.
Bolnička naknada usljed nezgode
  • Isplaćuje se ugovoreni iznos za svaki dan proveden u bolnici zbog bolesti ili nezgode osiguranika.
Trajna invalidnost usljed nezgode
  • U slučaju nastupa trajne invalidnosti, isplaćuje se: zagarantovana ugovorena osigurana suma koja odgovara procentu utvrđene trajne invalidnosti za trajnu invalidnost do 50%, a iznad toga je dvostruko veći procenat. Na primjer, ako je utvrđeno 80% invalidnosti, isplaćuje se 50% + (2x30%) = 110%.
Lom kosti usljed nezgode
  • Ako nezgoda za posljedicu ima lom kosti osiguranika, isplaćuje se naknada u iznosu od 100 € ili 200 €, neovisno od moguće naknade za trajnu invalidnost i neovisno o broju slomljenih kostiju.
Troškovi sahrane usljed nezgode
  • Nadoknađuju se troškovi sahrane, ali najviše do visine ugovorene osigurane sume kao i uplaćena štedna premija uvećana za do tada pripisanu dobit.
 
Ako želite saznati više informacija o ovom proizvodu možete poslat upit nekom od naših prodajnih partnera ili na mail adresu prodaja@merkur.ba ili nas pozovite na besplatni info telefon 080 02 02 25.

 
 
Besplatni info telefon 080 02 02 25
 
Linkovi uz temu