Početna stranica
Nalazite se: 
 

Zašto Merkur?

zašto merkur 
 

Provjereni proizvodi i cjenovnici/tarife

Svi programi i cjenovnici/tarife Merkur osiguranja temelje se na preko 200 godina dugoj tradiciji i aktivnoj podršci matične kuće Vienna Insurance Group, vodeće osiguravajuće grupaciji u Austriji, Centralnoj i Istočnoj Evropi. Zahvaljujući najboljem omjeru cijene i kvaliteta, Merkur BH osiguranje je dobitnik prestižnog međunarodnog priznanja i zlatne medalje Best Buy Award 2017/2018. godinu u kategoriji usluge osiguranja.

 

Know-how

Na osnovu dugogodišnjeg  iskustva  i  know-how-a  kojim  raspolaže Vienna Insurance Group, vodeća  osiguravajuća grupacija u Austriji, Centralnoj i Istočnoj Evropi , Merkur osiguranje d.d. Sarajevo  nudi prvoklasnu uslugu i široku paletu visoko kvalitetnih programa životnog i zdravstvenog osiguranja. Pored toga, Merkur BH osiguranje kroz svoju filozofiju i jedinstvene programe lojalnosti nudi jedinstvene pogodnosti i servise u svrhu kreiranja zdravog životnog stila, bolje i sigurnije budućnosti.

 

Široka paleta proizvoda

Prisustvo Merkur osiguranja na bosansko-hercegovačkom tržištu omogućilo je stanovništvu pristup najkvalitetnijim programima osiguranja. Programi su kreirani kako bi zadovoljili individualne potrebe svih klijenata. Cjelokupna paleta proizvoda se kontinuirano proširuje i unaprijeđuje kako bismo udovoljili svim zahtjevima klijenata i bili u korak s novim trendovima na tržištu osiguranja.

 

Fleksibilnost

Merkur osiguranje svojim osiguranicima omogućava neophodnu fleksibilnost za svaku životnu priliku. U tom smislu nudimo jednistvenu mogućnost na tržištu, da se u toku trajanja ugovora (po isteku dvije ili tri godine u ovisnosti od dužine trajanja ugovora)  prolongira rok plaćanja, smanji premija, kapitalizira polica ili stavi u mirovanje, a sve u cilju prilagođavanja novonastalim životnim okolnostima osiguranika.

 

Valutna klauzula

Sve police Merkur osiguranja zaštićene su valutnom klauzulom (EUR).

 

Najjača svjetska reosiguranja

Uz sigurnost koju pruža matična kompanija Vienna Insurance Group koja se kroz skoro dva stoljeća postojanja postavila za tržišnog lidera u Austriji, Centralnoj i Istočnoj Evropi te predstavlja sinonim za stabilnost i stručnost u pružanju finansijske zaštite, čije usluge koristi 20 miliona korisnika.

Garanciju također pruža i država Bosna i Hercegovina putem nadležnih institucija koje regulišu oblast osiguranja te renomirani reosiguravajući partneri iz zemlje i inostranstva.

 

 
 
Besplatni info telefon 080 02 02 25