Početna stranica
Nalazite se: 
 

Historija Merkur BH osiguranja

Merkur BH osiguranje je osiguravajuće društvo osnovano 2003. godine u Sarajevu, u Bosni i Hercegovini. Dominantna poslovna orijentacija je životno osiguranje s 90% ukupnog portfelja. Naši programi i proizvodi osiguranja temelje se na preko 200 godina dugoj tradiciji i aktivnoj podršci matične kuće Vienna Insurance Group, vodeće osiguravajuće grupaciji u Austriji, Centralnoj i Istočnoj Evropi.

Naše Društvo posluje na području Bosne i Hercegovine sa preko 90 zaposlenika, 4 poslovne jedinice i sjedištem u Sarajevu.

Od samog početka svog postojanja Merkur BH osiguranje se na tržištu izdvojilo kao pouzdan partner koji svojim klijentima nudi prvoklasnu uslugu i visoko kvalitetne proizvode osiguranja.

Kao lider u inovacijama, a u skladu sa zahtjevima modernog poslovanja, Merkur BH osiguranje je, u proteklim godinama, nametnulo nove trendove u oblasti osiguranja. Merkur BH osiguranje je prvo osiguravajuće društvo koje je:

2005. osiguralo teške bolesti. Pored toga, po prvi put na tržištu je ponudilo i osiguranje od nezgode sa sistematskim pregledom

2006. osiguralo kredit bez žiranata u saradnji sa HVB Central Profit Bankom

2011. ponudilo osiguranje kredita za mikro kreditne organizacije

2012. osiguralo transplantaciju matičnih ćelija uzetih kod poroda

Pored toga, Merkur BH osiguranje je prvo osiguravajuće društvo koje aktivno radi na prevenciji života i zdravlja, nudeći osiguranicima kroz jedinstven program lojalnosti, pogodnosti i usluge od samog početka osiguranja i tokom cijelog trajanja ugovora a ne samo onda kada se nešto loše desi. Kao važan aspekt djelovanja Društva su i društveno odgovorne aktivnosti sa posebnim fokusom na djecu, mlade i socijalno ugrožene kategorije te projekti sa ciljem podsticanja zdravog i aktivnog stila života.

Početkom 2018. Merkur BH osiguranje promijenilo je vlasničku strukturu i pridružilo se Vienna Insurance Group, vodećoj osiguravajućoj grupi u Austriji, Srednjoj i Istočnoj Europi. Prisutnost u 25 europskih zemalja s više od 50 kompanija i više od 23.000 zaposlenika  su garancija da će Društvo predvođeno novom matičnom grupom, biti još jače u predstojećem razdoblju i donijeti još veću inovativnost rješenja u svojim ponudama.

Nastavljajući poslovati kao samostalna kompanija na tržištu Bosne i Hercegovine, nepromijenjene organizacijske i kadrovske strukture te identične poslovne filozofije, Merkur BH osiguranje će klijentima osigurati dodatni kvalitet i još stabilniju zajedničku budućnost.

 
 
Besplatni info telefon 080 02 02 25