Početna stranica
Nalazite se: 
 

Brojevi i činjenice

Brojevi i činjenice 
 
Tržište osiguranja u Bosni i Hercegovini, uprkos složenoj finansijskoj i ekonomskoj situaciji, te okruženju u kojem djeluje industrija osiguranja koje ne obećava mogućnost bržeg razvoja, je relativno stabilno i pokazuje neznatan, ali konstantan rast u segmentu životnih osiguranja.

Uprkos konstantnom porastu, u pogledu premije osiguranja po stanovniku Bosna i Hercegovina se nalazi na samom začelju evropskih zemalja.

Premija osiguranja u Bosni i Hercegovini u protekloj 2017. godini, kada je u pitanju tržište životnih osiguranja iznosi 139.249.444 KM od čega na tržište Federacije Bosne i Hercegovine otpada 116.047.158 KM, a na tržište Republike Srpske 23.202.258 KM.

U 2017 godini zabilježen je rast od 7,72% u odnosu na 2016. godinu.

Merkur BH osiguranje d.d. Sarajevo je 2017. godinu završilo sa ukupnom premijom životnog osiguranja od 29.640.276 KM i sa ukupnim tržišnim učešćem na nivou Bosne i Hercegovine od 21,29%.

Ostvareni rezultat je plod razvojne strategije Merkur BH osiguranja koja podrazumjeva prodaju kroz tri segmenta: direktne prodajne mreže, bankoosiguranja te razvijene mreže saradničkih agencija i brokera koji posreduju u prodaji osiguranja za Merkur BH osiguranje.

 
 
Besplatni info telefon 080 02 02 25