Početna stranica
Nalazite se: 
 

Mješovito osiguranje života

Mogu sam 
 

Mješovito osiguranje života podrazumjeva isplatu zagarantovane ugovorene osigurane sume i udjela u dobiti za slučaj doživljenja kao i isplatu zagarantovane ugovorene osigurane sume uvećane za do tada pripisanu dobit za slučaj ranije smrti osiguranika.
Za slučaj smrti osiguranika od nezgode isplaćuje se dodatna zagarantovana ugovorena osigurana suma, ukoliko je ista ugovorena pri zaključenju ugovora.

Ugovaranje osiguranja moguće je i za pojedinca i za kolektiv uz način plaćanja koji najbolje odgovara potrebama klijenta - jednokratno, godišnje ili ispodgodišnje.

Osigurati se mogu sve osobe od navršenih 14 do navršenih 65 godina života, sa trajanjem osiguranja od minimalno 5 do maksimalno 40 godina. Istek osiguranja je najkasnije u 75-toj godini života osiguranika.

Za sveobuhvatnija pokrića, uz mješovito osiguranje života nudimo osiguranje od posljedica nezgode i to za slučajeve trajne invalidnosti, loma kosti, boravka u bolnici, troškova liječenja te osiguranje za slučaj izvršenih hirurških intervencija koje podrazumijeva isplatu fiksne osigurane sume zavisno od složenosti izvršene operacije (minimalno 300 € do maksimalno 3.000 €). Pored pokrića za osiguranika uključeno je i pokriće za dijete (djecu) osiguranika od napunjene 3. do napunjene 18. godine svog života sa 1/3 osigurane sume roditelja.

Sve što radimo danas je za bolje sutra, stoga omogućite sebi i svojoj porodici osiguranje na vrijeme.

 
 
Preporučujemo!

Ugovaranjem Paket plus programa pored osiguranja od posljedica nezgode i osiguranja izvršenih hirurških intervencija stičete Merkur osiguranje loyalty karticu, sa kojom ostvarujete pogodnosti:
  • popuste na kupovinu roba ili usluga kod naših loyalty partnera (fitness centri, poliklinike, hoteli, banje, prodavnice zdrave hrane, prodavnice sportske opreme,...)
  • medicinsku pomoć i pomoć u kući.
 
Ako želite saznati više informacija o ovom proizvodu možete poslat upit nekom od naših prodajnih partnera ili na mail adresu prodaja@merkur.ba ili nas pozovite na besplatni info telefon 080 02 02 25.
 
 
Besplatni info telefon 080 02 02 25
 
Linkovi uz temu