Početna stranica
Nalazite se: 
 

FATCA

FAQ 
 

Implementacija FATCA propisa u Merkur BH osiguranju d.d. Sarajevo

Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) propis predstavlja legislativu Sjedinjenih Američkih Država koja je donesena i usvojena 18.03.2010. godine, a čija je primjena stupila na snagu 01.07.2014. godine.

Merkur BH osiguranje d.d. Sarajevo je u skladu sa izmjenom vlasničke strukture izvršilo novu registraciju na web stranici USA IRS pod FATCA statusom "participirajuća finansijska institucija " (Participating Financial Institution) i dobilo "Global Intermediary Identification Number" (GIIN) broj: EM4SY0.00052.ME.070.

Za sve dodatne informacije u vezi sa primjenom FATCA propisa u Merkur BH osiguranju d.d. Sarajevo možete se obratiti putem e-mail adrese: fatca@merkur.ba 
 
Besplatni info telefon 080 02 02 25